Anbi Informatie

* RSIN (859097031)
Beloningsbeleid: de bestuurder werken vrijwillig en onbezoldigd.
* Statutaire doelstelling:
De Stichting Martial Arts Festival heeft tot doel jaarlijks een gratis toegankelijk festival te organiseren waar verenigingen die vechtsporten en verwante sporten beoefenen uit Utrecht en omgeving demonstraties en workshops voor het publiek kunnen geven.
* Beleidsplan:
In de komende jaren willen wij naast het organiseren van het festival ons ook gaan richten op het mogelijk maken om dit in de toekomst te kunnen blijven doen en het vergroten van de bekendheid en daarmee de bezoekersaantallen. Dit richt zicht momenteel vooral op het opzetten van een professionele website en het ontwikkelen van een eigen visuele huisstijl.
* Werving van gelden:
Het Martial Arts Festival wordt momenteel gefinancierd door de bijdragen van de deelnemende verenigingen, subsidies van de gemeente Utrecht en vrijwillige sponsoring door deelnemende verenigingen. Daarnaast proberen wij gelden via crowdfunding en sponsoring vanuit het bedrijfsleven te werven. * Bestuurssamenstelling:
Voorzitter Wouter Anco Slofstra en secretaris Marten de Graaf